OM LUMIBIRD MEDICAL NORDICS AS

www.lumibirdmedicalnordics.no er en nettside som tilhører Lumibird Medical Nordics AS.

Selskapets adresse er: c/o Locus Skøyen Drammensveien 161, 0277 Oslo

Tel: +47 32 20 09 10

E-post: info.no@lumibirdmedicalnordics.com

Organisationsnummer: 979 311 494

Styrelsens sete: Drammen

Ansvarlig for nettsiden er Pascal Fernandes.
Nettsideadministrator er Lagerholm & Consider it done reklambyrå AB.
Nettsiden er hostet av Loopia AB. Selskapets adresse er:
Kopparbergsvägen 8, 722 13 Västerås

IMMATERIELLE RETTIGHETER

Alt innhold på denne nettsiden er beskyttet av immaterielle rettigheter som eies av Lumibird Medical Nordics AS ©. Herunder nettsiden, især domenenavn, fotografier, logotyper, tegninger, grafisk design og grafikk, tekst, statistikk, akkrediteringssystem, spesifikt utviklede applikasjoner og kilder, samt all informasjon som finnes på siden, uansett karakter eller format, nåværende eller fremtidige, statistiske eller dynamiske HTML-sider, bildefiler, audiovisuell lyd, 3D, osv. er underlagt Lumibird Medical Nordics AS sin eksklusive eiendomsrett.

Dette innebærer at enhver reproduksjon, representasjon, tilpasning, modifisering eller oversettelse, uavhengig av om den gjøres for hele eller deler av den aktuelle nettsiden, alle overføringer til en annen nettside, eller enhver innlemmelse på en tredjepart sin nettside, av noen del av den aktuelle nettsiden, samt all form for kommersialisering, er forbudt og skal anses for å utgjøre et inngrep i Lumibird Medical AS sine immaterielle rettigheter.

Logotyper og varemerker for produkter og (eller) tjenester som kan sees på denne nettsiden er registret. Ingenting på denne nettsiden skal tolkes som at det gir noen åndsverksrettigheter, lisenser eller noen annen rett til å bruke varemerket og (eller) patent som eies av Lumibird Medical Nordics AS eller av noen andre tredjeparter.

Källa:
© olly | Fotolia

LENKER TIL ANDRE NETTSIDER

Nettsidens eier, og deres assosierte varemerker og logotyper som vises på denne nettsiden er registrerte varemerker (dette gjelder selv om disse inneholder annet enn rent figurative deler). De hyperlenker som vises på nettsiden og som gir tilgang til andre nettsider blir kun publisert med forutgående skriftlig tillatelse.


Ingen tredjepart har rett til å publisere en lenke til nettsiden www.lumibirdmedicalnordics.no uten forhåndsgodkjennelse fra Lumibird Medical Nordics AS.

FRASKRIVING AV ANSVAR

Lumibird Medical Nordics AS etterstreber å sikre at all informasjon på nettsiden er korrekt. Lumibird Medical Nordics AS er ikke ansvarlig for eventuelle midlertidige eller utilsiktede feil på nettsiden.

Lumibird Medical Nordics AS er ikke ansvarlig for informasjonen som finnes på nettsiden. Videre gir Lumibird Medical Nordics AS ingen garanti for riktigheten, presisjonen eller for at informasjonen som er tilgjengelig på nettsiden er uttømmende.

Lumibird Medical Nordics AS garanterer ikke at den serveren som hoster serveren eller at det ikke oppstår tekniske problemer som kan skade komponenter på en datamaskin eller dataen som er lagret i datamaskinen.

Under ingen omstendigheter kan Lumibird Medical Nordics AS eller noen av våre underleverandører være ansvarlige for noen av skadene som kan oppstå dersom du besøker nettsiden.

Materialet som vises på nettsiden publiseres kun for å informere og er ikke ment å være en erstatning for medisinske råd fra en øyenlege. Denne informasjonen kan under ingen omstendighet brukes for å sette en medisinsk diagnose, dette kan kun gis av en øyenlege.

PERSONOPPLYSNINGER

For informasjon om hvordan Lumibird Medical Nordics AS behandler dine personopplysninger i samsvar med EU sin Personvernsforordning (Forordning 2016/679 av 27 april 2016 – “GDPR”), les Personvernserklæringen som finnes på nettsiden.

COOKIES

En informasjonskapsel, bedre kjent som “cookie”, er en liten tekstfil som lagres på din datamaskin eller annet kommunikasjonsmiddel når du besøker en nettside, eller ved installasjon/bruk av en programvare. Som de fleste nettsider bruker også vår nettside cookies. Alle våre cookies har en maksimal lagringsperiode på tretten (13) måneder. For mer om cookies kan du lese vår Cookieerklæring som finnes på nettsiden.

KILDER

  • Adobe Stock
  • Getty Images
  • Shutterstock

VEDLIKEHOLD

Av hensyn til vedlikehold kan Lumibird Medical Nordics AS stanse tilgangen til nettsiden. I slike tilfeller etterstreber vi å varsle brukerne på forhånd.

OPPDATERING AV VILLKOR

Lumibird Medical Nordics AS har rett til å endre eller oppdatere vilkårene når som helst og uten å meddele dette til deg. Den siste oppdateringen var: 2021-04-01.